Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od Smlouvy - ke stažení

 

Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát: Drinks and Coffee s.r.o, Husovo náměstí 468/16, 104 00 Praha, email: info@drinksandcoffee.cz

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Důvod odstoupení:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

 

Datum:

Podpis: